طراحی وب سایت شامل فرایند طراحی و ساخت صفحات وب و اجزای مختلف آنها است که برای ارائه اطلاعات، خدمات و محصولات به کاربران اینترنتی ایجاد می‌شود. این فرایند شامل طراحی گرافیک، کدنویسی صفحات وب، تولید محتوا و رعایت اصول سئو است¹³⁵.