تبلیغات کلیکی یا PPC به پلتفرم‌های انتشار تبلیغات آنلاین گفته می شود که بابت هر بار کلیک کاربران بر روی تبلیغات نمایش داده شده ، مبلغی از حساب کاربر کسر می گردد.