تبلیغات ریتارگتینگ چیست؟

آیا شما صاحب یک کسب و کار و وبسایت اینترنتی هستید و در تحلیل بازدیدکنندگان وبسایت خود مشاهده نموده اید که بازدیدکنندگان بسیاری داشته اید ، اما با شما تماسی نداشته اند و یا خریدی نکرده اند؟

تبلیغات ریتارگتینگ بر خلاف سایر کمپین ها و تبلیغات، تبلیغات شما تنها به کاربرانی نمایش داده می‌شود که حداقل یک بار وارد وب‌سایت شما شده‌ باشد و از وبسایت شما بازدید کرده باشند.

بسیاری از بازدیدکنندگان ممکن است به وبسایت شما مراجعه نمایند و اطلاعات بدست آورده باشند، اما هیچ تماسی با شما نداشته باشند و برای همیشه از دست رفته باشند. شما با تبلیغات ریتارگتینگ می نوانید آنها را دوباره به وبسایت خود بازگردانید و مورد هدف قرار دهید.

در تبلیغات ریتارگتینگ شما این بازدیدکنندگان را در سایر وبسایت ها دوباره پیگیری خواهید کرد و با نمایش مجدد تبلیغات بنری و متنی ، محصول و یا خدمات خود را دوباره به آنها یادآوری خواهید کرد و و آنها را ترغیب می کنید که به وبسایت شما بازگردند.