تبلیغات هدفمند

تبلیغات هدفمند یا Targeted Advertising روشی در بازاریابی دیجیتال است که تبلیغات را برای هر مخاطب یا مشتری احتمالی به صورت شخصی‌سازی می‌کند. این نوع تبلیغات، چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین، براساس بخش‌بندی بازار مخاطبانی را با ویژگی‌های مهم هدف قرار می‌دهد تا بتوانید بهترین نتیجه را بگیرید.

برای اینکه تبلیغات هدفمند انجام شود، از اطلاعاتی مانند سن، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، علایق و رفتارهای مشابه استفاده می‌شود تا تبلیغات را به نیازهای و علاقه‌های واقعی مخاطبان هدف برساند.

برای اینکه تبلیغات هدفمند باشد، باید به جای قرار دادن یک تبلیغ عمومی در تمام نقاط وب، یک تبلیغ هدفمند به صورت استراتژیک قرار گیرد تا بر اساس رفتار گذشته مشتری و سایر داده‌ها، به مخاطبانی که از قبل کاملا مشخص شده‌اند دسترسی پیدا کند.